Tuyển dụng 33 việc làm Thẩm Định Tín Dụng tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 33 việc làm Thẩm Định Tín Dụng tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019
Công ty Cổ phần SG Fintech
1. Nhân Viên Thẩm Định Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
2. Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank
3. Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
4. Nhân Viên Kiểm Soát Tín Dụng (Credit Control Officer) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
7. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
9. Nhân Viên Thẩm Định Qua Điện Thoại Kênh POS Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
10. Trưởng Nhóm Thẩm Định Qua Điện Thoại Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
11. CTV Hỗ Trợ Thẩm Định KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
12. Chuyên Viên Thẩm Định Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
13. Chuyên Viên Thẩm Định Thẻ Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
14. Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Đảm Bảo Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
15. Trợ Lý Kiểm Soát Tín Dụng (Credit Control Assistant) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
16. Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
17. Chuyên Viên Tái Thẩm Định Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quảng Cáo Lâm Quốc Đạt
18. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Công Ty TNHH Quảng Cáo Lâm Quốc Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
19. Nhân Viên Thẩm Định ( Credit Staff) Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
20. Nhân Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chat