Tuyển dụng 61 việc làm tại Quảng Ninh trong tháng 02/2020 - Trang 4

Paradise Vietnam
31. Thùy Thủ - Lái Xuồng Paradise Vietnam
  • Địa điểm:
    Quảng Ninh
  • Thời hạn:
    01/03/2020
  • Mức lương:
    8 - 12 triệu VNĐ
Chat