Tìm việc Tài Chính/ngân Hàng bán thời gian trong tháng 12/2019 (2 việc làm)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
2. NV Hỗ Trợ Dịch Vụ Ngân Hàng Tiên Phong TP Bank [HN16] Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat