Tìm việc Tài Chính/ngân Hàng bán thời gian trong tháng 02/2020 (2 việc làm)

MindX - Technology & Startup School
1. Giảng Viên Cfa MindX - Technology & Startup School
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
2. [HN3] Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Ngân Hàng TP Bank Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat