Tuyển dụng 550 việc làm tại Bình Dương trong tháng 01/2020 - Trang 7

Công ty TNHH DSR VINA
61. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH DSR VINA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DSR VINA
62. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH DSR VINA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DSR VINA
63. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH DSR VINA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DSR VINA
64. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH DSR VINA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty địa ốc ba thành phát
65. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty địa ốc ba thành phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt
66. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Staz Việt Nam
67. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Staz Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Mộc Lục
68. Quản Lý Kỹ Thuật Mộc Gia Dụng Công ty TNHH Mộc Lục
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Đầu Tư Phát Triển BĐS Vinland
69. Kế Toán Nội Bộ Công Ty Đầu Tư Phát Triển BĐS Vinland
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH BEL Việt Nam
70. Thực Tập Sinh Kế Toán Công ty TNHH BEL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
71. Trợ Lý Thu Mua (Purchase Assistant) Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
72. Trợ Lý Nghiệp Vụ (Business Associate) Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
73. Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
74. Nhân Viên Môi Giới Hàng Hoá Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hạo Phương
75. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Dự Án Công ty TNHH Hạo Phương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hạo Phương
76. Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí Robot Công ty TNHH Hạo Phương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hạo Phương
77. Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí Công ty TNHH Hạo Phương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hạo Phương
78. Nhân Viên Dự Toán Công ty TNHH Hạo Phương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hạo Phương
79. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Hạo Phương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hạo Phương
80. Nhân Viên Copywriter Công ty TNHH Hạo Phương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat