Tuyển dụng 550 việc làm tại Bình Dương trong tháng 01/2020 - Trang 6

Công Ty TNHH Ampacs International
51. Kế Toán Công Ty TNHH Ampacs International
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Ampacs International
52. Nhân Viên IT Công Ty TNHH Ampacs International
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Ampacs International
53. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Ampacs International
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Ampacs International
54. Nhân Viên Nhân Sự Công Ty TNHH Ampacs International
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Ampacs International
55. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Ampacs International
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Top American Corporation (TAC)
56. Chuyên Viên Kỹ Thuật Cnc Công ty cổ phần Top American Corporation (TAC)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ PBNC
57. Nhân Viên Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ PBNC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
58. Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
59. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
60. [Tân Uyên, Bình Dương] Kỹ Sư Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
61. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
62. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
68. [Bình Dương ]Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy Thiên Hòa Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Avant Garde Việt Nam
69. Kỹ Sư Lập Trình Nhúng Công Ty TNHH Avant Garde Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Avant Garde Việt Nam
70. Kỹ Sư Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Công Ty TNHH Avant Garde Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat