Tuyển dụng 697 việc làm tại Bình Dương trong tháng 02/2020 - Trang 11

Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
101. Nhân Viên IT Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vương Tùng
102. Tài Xế Lái Xe Tải Công ty TNHH Vương Tùng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN
103. Trình Dược Viên Etc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN
104. Trình Dược Viên Etc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trung Nguyên Franchising
105. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty Cổ Phần Trung Nguyên Franchising
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
106. Nhân Viên Phòng Kiểm Tra Chất Lượng Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
107. Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
108. Trợ Lý Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
109. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
110. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 19 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
111. Nhân Viên Tổng Vụ - Nhân Sự Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
112. Nhân Viên IT Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
113. Trưởng Xưởng Sơn Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
114. Trưởng Phòng QC Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
115. Nhân Viên Iso Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
116. Kế Toán Thanh Toán Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
117. Nhân Viên Pha Màu Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
118. Kỹ Thuật Viên QC (QC Technician) Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
119. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn
120. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat