Tìm việc Sự Kiện tại Đà Nẵng trong tháng 01/2020 (4 việc làm)

TSK Media
1. Chuyên Viên Sự Kiện TSK Media
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
TSK Media
2. Nhân Viên Tư Vấn Sự Kiện TSK Media
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
TSK Media
3. Nhân Viên Kỹ Thuật TSK Media
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
4. Trợ Lí Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat