Tìm việc Sql tại Hà Nội trong tháng 12/2019 (37 việc làm)

Công ty cổ phần công nghệ TOVI Việt Nam
1. Cộng Tác Viên Lập Trình Web Công ty cổ phần công nghệ TOVI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
2. Lập Trình Viên PHP Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
True Juice
3. Developer True Juice
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần MISA
4. Lập Trình Viên Web Công ty Cổ phần MISA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển Tâm Việt
5. Lập Trình Viên .NET Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển Tâm Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
6. Lập Trình Viên .Net Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
7. Lập Trình Viên .Net Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn G
8. Nhân Viên Phát Triển Phần Mềm (Software Developer) Công ty Cổ phần Tập đoàn G
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cp Phần mềm Luvina
9. Lập Trình Viên Mobile Công ty Cp Phần mềm Luvina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
10. IT System Development Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần quốc tế Homefarm
11. Business Analyst Công ty Cổ phần quốc tế Homefarm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 24 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIX
12. Nhân Viên Phát Triển PHP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIX
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
13. Lập Trình PHP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP JAMJA
14. Backend Developer Công ty CP JAMJA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP JAMJA
15. Backend Lead (Trưởng Nhóm) Công ty CP JAMJA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AIMESOFT
16. Ios Developers Công ty Cổ phần AIMESOFT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Medicomm
17. Backend Developer/ .NET Công ty Cổ Phần Medicomm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh Ecomedic
18. Java Developer Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh Ecomedic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần HBLab
19. PHP Developers Công ty Cổ phần HBLab
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
20. Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Chat