Tuyển dụng 743 việc làm sem tại Đà Nẵng trong tháng 07/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 743 việc làm sem tại Đà Nẵng trong tháng 07/2019 - Trang 6
Cham Spa & Massage
51. Nhân Viên Thợ Mộc Cham Spa & Massage
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cham Spa & Massage
52. Kế Toán Trưởng Cham Spa & Massage
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Huy
53. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Huy
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Huy
54. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Huy
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND
55. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ VÀ KIẾN TRÚC - U&A
56. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ VÀ KIẾN TRÚC - U&A
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
57. Nhân Viên Kinh Doanh Thịt Heo Mảnh Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÂN PHÚ THÁI
58. Kỹ Sư Bán Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÂN PHÚ THÁI
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Con Cưng
59. Đà Nẵng - Bảo Vệ Nội Bộ Tại Siêu Thị Con Cưng Công Ty Cổ Phần Con Cưng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
60. Huấn Luyện Viên Kickfitness Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
61. Nhân Viên Tư Vấn Khóa Tập Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
62. Nhân Viên Tư Vấn Kickfitness Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
63. Nhân Viên Kinh Doanh Fitness Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHƯƠNG THỊNH MIỀN TRUNG
64. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHƯƠNG THỊNH MIỀN TRUNG
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHƯƠNG THỊNH MIỀN TRUNG
65. Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHƯƠNG THỊNH MIỀN TRUNG
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
66. Nhân Viên Tư Vấn Viên Mạng Di Động Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Thị thực 24h Vietnam Visa
67. Chuyên Viên Marketing (Local Marketing Executive) Công ty TNHH Dịch vụ Thị thực 24h Vietnam Visa
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch
68. Chuyên Viên Mở Rộng Sản Phẩm (Expansion Executive) Công ty CP Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH An Khánh
69. Nhân Viên Thủ Kho Công ty TNHH An Khánh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH An Khánh
70. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH An Khánh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 8 triệu VNĐ
Chat