Tìm việc Sem tại Đà Nẵng trong tháng 02/2020 (821 việc làm) - Trang 6

Trung Tâm Anh Ngữ Wise English
51. Nhân Viên Học Vụ - Đào Tạo Trung Tâm Anh Ngữ Wise English
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ TCE
52. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ TCE
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dệt May Better
53. Nhân Viên QC Công Ty TNHH Dệt May Better
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dệt May Better
54. Nhân Viên Phiên Dịch 1 Công Ty TNHH Dệt May Better
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dệt May Better
55. Nhân Viên Phiên Dịch 2 Công Ty TNHH Dệt May Better
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dệt May Better
56. Nhân Viên Marketing Online Công Ty TNHH Dệt May Better
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dệt May Better
57. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Dệt May Better
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hải Phi Miền Trung
58. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hải Phi Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hải Phi Miền Trung
59. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hải Phi Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ Wise English
60. Trưởng Phòng Marketing Trung Tâm Anh Ngữ Wise English
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Trung Tâm Anh Ngữ Wise English
61. Trưởng Cơ Sở/ Chi Nhánh Wise English Center Trung Tâm Anh Ngữ Wise English
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 22 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Phát Triển MH
62. Nhân Viên Tiếng Nhật Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Phát Triển MH
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Phát Triển MH
63. Nhân Viên Kiến Trúc (Họa Viên) Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Phát Triển MH
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Sỹ
64. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Sỹ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
SCI Group
65. [Đà Nẵng] Điều Dưỡng Phụ Mổ SCI Group
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Sỹ
66. Nhân Viên Kế Tổng Hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Sỹ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn
67. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế/ Bán Hàng Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gvlink
68. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Gvlink
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Cửa Hàng Laptop Thanh Hương
69. Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Máy Tính / Điện Thoại Cửa Hàng Laptop Thanh Hương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Cửa Hàng Laptop Thanh Hương
70. Nhân Viên Kinh Doanh – Bán Hàng Cửa Hàng Laptop Thanh Hương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Chat