Tìm việc Scala tại Hải Phòng trong tháng 01/2020 (239 việc làm) - Trang 6

 Mercedes-Benz Việt Nam
51. Nhân Viên Kế Toán Mercedes-Benz Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
52. Kỹ Sư Ép Nhựa (Plastic Injection Molding Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
53. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
54. Trưởng Phòng Hành Chính Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
55. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
56. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
57. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Tài Sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
58. Cán Bộ Phát Triển Kinh Doanh Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
59. Chuyên Viên Phát Triển Con Người Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Hà Anh
60. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Hà Anh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
61. Nhân Viên Phát Triển Dự Án Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
62. Nhân Viên IT Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
63. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
64. Giám Sát Trung Tâm Mua Sắm (Mall Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
65. Kế Toán Vận Tải Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
66. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện (Maintenance Electrical Technician) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
67. Kỹ Sư Hỗ Trợ Dự Án Và Thiết Kế Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
68. Kỹ Sư QC Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
69. Thợ Lắp Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
70. Nhân Viên Mua Bán Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat