Tìm việc Scala tại Bắc Ninh trong tháng 02/2020 (268 việc làm) - Trang 8

Công ty CP Mediamart Việt Nam
71. Nhân Viên Vận Chuyển Lắp Đặt Sản Phẩm Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TOMOE VIETNAM
72. Nhân Viên Giao Hàng CÔNG TY TNHH TOMOE VIETNAM
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Ruifeng
73. Nhân Viên Sale Công Ty TNHH Công Nghệ Ruifeng
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gunho Electronics Việt Nam
74. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Gunho Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Catalan Ceramics
75. Nhân Viên Kế Toán Catalan Ceramics
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Catalan Ceramics
76. Nhân Viên Nhân Sự Catalan Ceramics
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Fushan Technology
77. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Fushan Technology
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Fushan Technology
78. Trưởng Chuyền (Line Leader) Công ty TNHH Fushan Technology
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Fushan Technology
79. Kỹ Thuật Viên Chất Lượng (Quality Technician) Công ty TNHH Fushan Technology
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Fushan Technology
80. Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planner) Công ty TNHH Fushan Technology
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kishin Việt Nam
81. Nhân Viên QC Công Ty TNHH Kishin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
82. Giám Sát Kho Lạnh Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
83. Nhân Viên Điều Phối Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
84. Nhân Viên Kho (Warehouse Office Staff) Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Toll Group
85. Giám Sát Chất Lượng Toll Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Toll Group
86. Nhân Viên Điều Phối Vận Tải Toll Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Toll Group
87. Quản Trị Nhân Sự Tổng Hợp Toll Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sin Oh Tech Việt Nam
88. Nhân Viên Sửa Khuôn Đúc Nhựa Công Ty TNHH Sin Oh Tech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
89. Nhân Viên R&D Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Samsung SDIV
90. Nhân Viên Thiết Kế Máy Tự Động Công ty TNHH Samsung SDIV
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat