Tìm việc Vận Hành Sản Xuất trong tháng 12/2019 (178 việc làm) - Trang 8

Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Duy Phong
71. Nhân Viên Lập Trình Cnc Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Duy Phong
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Akzo Nobel Paints Vietnam
72. Trưởng Ca Sản Xuất (Production Shift Manager) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ngọc Dung
73. Nhân Viên Vận Hành (Operate Staff) Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ngọc Dung
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ngọc Dung
74. Trưởng Nhóm Vận Hành (Operate Team Leader) Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ngọc Dung
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
75. Trưởng Phòng Kế Hoạch (Planning Manager) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SCG Việt Nam
76. Chuyên Viên Vận Hành (Operation Executive) Công ty TNHH SCG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
77. Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất ( Production Planning Team Leader ) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
78. Trưởng Nhóm Sản Xuất (Production Team Leader) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
79. Trưởng Nhóm Kiểm Soát Chất Lượng (QC Team Leader) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
80. Nhân Viên Vận Hành Khuôn Nhựa Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
81. Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
82. Quản Lý Bộ Phận Đúc (Molding Section Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
83. Giám Sát Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
84. Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
85. Nhân Viên Kế Hoạch (Planning Staff) Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
86. Tổ Trưởng May Mẫu Giày Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ecco
87. Nhân Viên Kỹ Thuật (Upper Technician) Ecco
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
88. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
89. Nhân Viên Thao Tác Máy Cắt Vải Cam (Tiếng Nhật) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd
90. Nhân Viên Vận Hành Máy Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat