Tuyển dụng 266 việc làm Vận Hành Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 266 việc làm Vận Hành Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 8
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
71. Công Nhân Vận Hành Máy Và Bảo Trì Máy (Technical Worker) Công ty TNHH Terumo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
72. Tổ Trưởng Sản Xuất (Production Line Leader) Công ty TNHH Terumo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
73. Cán Bộ Kế Hoạch (Planning Staff) Công ty TNHH Terumo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương
74. Tổ Trưởng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
75. Giám Đốc Sản Xuất (Production Manager) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  60 - 80 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
76. Quản Lý R&D (R&D Manager) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SHR Việt nam
77. Nhân Viên Nhân Sự (HR Officer) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
78. Nhân Viên An Toàn Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
79. Giám Sát Viên (QC Supervisor) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
80. Quản Lý Phát Triển (Development Manager) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  45 - 55 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
81. Quản LÝ Qa (Qa Manager) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
82. Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất (Production Line Manager) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
83. Kỹ Sư Sản Xuất Tinh Gọn (Lean Manufacturing Engineer) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  21 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
84. Kế Toán Chi Phí (Cost Accounting) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
85. Kỹ Sư Bảo Trì O & M (Maintenance O&m Engineer) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
86. Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Part Leader ) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  26 - 32 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
87. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
88. Tổ Trưởng Kế Hoạch Thống Kê Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long
89. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
90. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  16 - 21 triệu VNĐ
Chat