Tuyển dụng 269 việc làm Vận Hành Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 269 việc làm Vận Hành Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 7
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM
61. Kỹ Sư Vận Hành Trung Tâm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Kinh Đô miền Bắc
62. Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Công ty TNHH MTV Kinh Đô miền Bắc
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM
63. Nhân Viên Liên Hệ Sản Xuất CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH YIC Vina
64. Quản Lý Đơn Hàng Ngành May Mặc (Garment Merchandiser) Công ty TNHH YIC Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
65. Kỹ Sư IE (IE Staff) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
66. Trưởng Ca Sản Xuất Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
67. Nhân Viên KCS Hiện Trường Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
68. Quản Lý Mua Hàng / Tìm Nguồn Cung Ứng (Purchasing/ Sourcing Assistant Manager) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
69. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
70. Trưởng Phòng Kỹ Thuật SX Khuôn Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 22 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
71. Nhân Viên KCS Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
72. Quản Lý QA (QA Manager) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  27 - 34 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
73. Nhân Viên Kế Hoạch Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
74. Điều Phối Viên Kế Hoạch Và Hậu Cần (Planning & Logistic Coordinator) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
75. Trưởng/ Phó Bộ Phận Hàn Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Nhà máy May Mặc Đức
76. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planning Staff) Công ty TNHH MTV Nhà máy May Mặc Đức
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
77. Lãnh Đạo ISO (ISO Leader) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
78. Kỹ Sư Đùn Sợi Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
79. Nhân Viên Hệ Thống ERP Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
80. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Sản Xuất (Process Maintenance Technician) Công ty TNHH Terumo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat