Tìm việc Vận Hành Sản Xuất trong tháng 01/2020 (137 việc làm) - Trang 7

MegaCEO Group
61. Giám Đốc Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  50 - 60 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Toàn Thắng
62. Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Công ty Cổ phần Toàn Thắng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd
63. Nhân Viên Vận Hành Máy Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Häfele Việt Nam
64. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Häfele Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cargill Vietnam
65. Kỹ Sư Tập Sự (Operation Trainee) Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
66. Giám Đốc Nhà Máy MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  35 - 45 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
67. Quản Lý Sản Xuất (Product Manager ) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giầy Fuluh
68. Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất Công ty TNHH Giầy Fuluh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
69. Quản Lý Kỹ Thuật Thẻ (Carding Technical Manager) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  33 - 55 triệu VNĐ
MegaCEO Group
70. Giám Đốc Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  45 - 50 triệu VNĐ
MegaCEO Group
71. Quản Đốc Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 26 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
72. Nhân Viên Dây Chuyền Sản Xuất (Production Line Staff) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
73. Trưởng Ca Sản Xuất Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Scansia Pacific
74. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Scansia Pacific
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Giầy Fuluh
75. Cán Bộ Quản Chuyền Lý Sản Xuất Công ty TNHH Giầy Fuluh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Amway Việt Nam
76. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planning Assistant) Công ty TNHH Amway Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
77. Chủ Quản Sản Xuất Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Chat