Tìm việc Vận Hành Sản Xuất trong tháng 01/2020 (122 việc làm) - Trang 2

Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh IntBOX
11. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh IntBOX
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh IntBOX
12. Giám Sát Sản Xuất Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh IntBOX
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shoei Việt Nam
13. Trưởng Máy In Công Nghiệp Công ty TNHH Shoei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shoei Việt Nam
14. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Shoei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
15. Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Bằng Phần Mềm Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
16. Nhân Viên Vận Hành Máy Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
17. Trưởng Ca Sản Xuất (Production Team Leader) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
18. Nhân Viên Cài Đặt Máy (Setter) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
19. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hcat Dương Thịnh
20. Nhân Viên Sản Xuất Công Ty TNHH Hcat Dương Thịnh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH YIC Vina
21. Quản Lý Đơn Hàng Ngành May Mặc (Garment Merchandiser) Công ty TNHH YIC Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH KN Cam Ranh
22. Giám Đốc Mỏ Đá Công Ty TNHH KN Cam Ranh
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH United International Pharma
23. Nhân Viên Sản Xuất Dược Phẩm (Production Operator) Công ty TNHH United International Pharma
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VHRS
24. Production Assistant Manager Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực
25. Nhân Viên Vận Hành CNC Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Guchang Vina Logistics
26. Nhân Viên Hiện Trường Công Ty TNHH Guchang Vina Logistics
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
27. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planner) Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
28. Quản Lý Xưởng Nội Thất Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
29. Trưởng Ban Quản Lý Vận Hành Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX TM Nước Đá Hồng Phúc
30. Giám Đốc Nhà Máy Công ty TNHH SX TM Nước Đá Hồng Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Chat