Tuyển dụng 264 việc làm Vận Hành Sản Xuất trong tháng 06/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 264 việc làm Vận Hành Sản Xuất trong tháng 06/2019 - Trang 2
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
11. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Production Staff ) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Hải Dương] Giám Sát Bộ Phận Combi Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Hải Dương] Giám Sát Bộ Phân Mua Bán (Mảng Sản Xuất) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Tân Uyên] Quản Lí Sản Suất Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Thủ Dầu Một] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Bình Dương] Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Quản Lý Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi (Feed Production Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Production Engineer (Kỹ Sư Phòng Sản Xuất) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất Làm Việc Tại Công TY Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất - Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
22. Kỹ Thuật Sản Xuất Tiếng Nhật N3 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
24. 【Thủ Dầu Một/Bình Dương】Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. Giám Sát QC (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
26. Nhân Viên Kế Hoạch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. Kỹ Sư Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
29. [KCN Nhơn Trạch 3] Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 19 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. [Đồng Nai] Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 19 triệu VNĐ
Chat