Tuyển dụng 268 việc làm Vận Hành Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 13

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 268 việc làm Vận Hành Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 13
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
121. Nhân Viên QC Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
122. Nhân Viên Cơ Điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nhựa Chấn Thuận Thành
123. Trưởng Ca Sản Xuất Công Ty TNHH Nhựa Chấn Thuận Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hiệp Thanh
124. Quản Lý Sản Xuất - Bến Tre Công Ty TNHH Hiệp Thanh
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hiệp Thanh
125. Quản Lý Sản Xuất - Long An Công Ty TNHH Hiệp Thanh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
126. Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planning Manager) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
127. Nhân Viên Kế Hoạch Điều Độ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Olam Việt Nam
128. Quản Lý Vận Hành (Operations Manager) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
129. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
130. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Sản Xuất (Process Maintenance Technician) Công ty TNHH Terumo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
131. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
132. Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
133. Cán Bộ Kế Hoạch (Planning Staff) Công ty TNHH Terumo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Parkson Việt Nam
134. Nhân Viên Kinh Doanh Cho Thuê Mặt Bằng Công ty TNHH Parkson Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
135. Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planner) Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Bốn Dòng Kẻ
136. Nhân Viên In Kỹ Thuật Số Công Ty TNHH Một Thành Viên Bốn Dòng Kẻ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
 Công ty TNHH TOKYO ROPE VIỆT NAM
137. Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí Công ty TNHH TOKYO ROPE VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBAO
138. Kỹ Sư Sản Xuất CÔNG TY TNHH CIBAO
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nông Nghiệp Bùi Văn Ngọ
139. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nông Nghiệp Bùi Văn Ngọ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CIBAO
140. Công Nhân Sản Xuất Da Giày CÔNG TY TNHH CIBAO
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat