Tuyển dụng 1707 việc làm Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 1707 việc làm Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 8
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
71. Nhân Viên Qa Kho Dược HCM Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
72. Đầu Bếp Nấu Món Huế Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chi Nhánh Công Ty Phước An
73. Nhân Viên QA Văn Phòng Chi Nhánh Công Ty Phước An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
74. [Thuận An] Quản Lý QC Mảng Sắt Thép, Kim Loại Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
75. [KCN Biên Hòa] Phó Phòng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
76. [KCN Long Thành] Qa/Qc Mảng Linh Kiện,phụ Tùng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
77. [Quận 1] Nhân Viên Kiểm Soát Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
78. (Đồng Nai) Nhân Viên QA/QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
79. [KCN Amata] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
80. Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
81. [Bắc Ninh] Quản Lý Xưởng Dập Nóng Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
82. [Bắc Ninh] Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
83. Phó Phòng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
84. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
85. Nhân Viên Quản Lý QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
86. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
87. Nhân Viên Qa/Qc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
88. [Đồng Nai] Qa/Qc Cho Công Ty Sản Xuất Lớn Của Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
89. [Đồng Nai] Production Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
90. [Visip 2/Bình Dương] Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Dập Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat