Tìm việc Sản Xuất trong tháng 01/2020 (981 việc làm) - Trang 15

Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
141. Giám Sát Vận Hành (Operation Supervisor (On - Demand Delivery) ) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
142. Giám Sát Vận Hành (Operation Supervisor (Distribution Transportation) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
143. Giám Sát Điều Phối Vận Hành Chuỗi Lạnh (Distribution Cold Chain Operation Supervisor) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH United International Pharma
144. Nhân Viên Sản Xuất Dược Phẩm (Production Operator) Công ty TNHH United International Pharma
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VHRS
145. Production Assistant Manager Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực
146. Nhân Viên Vận Hành CNC Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tuiss Việt Nam
147. Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Tuiss Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
148. Nhân Viên KCS Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
149. Quản Đốc Nhà Máy TF (Manufacture Manager) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
150. Trưởng Nhóm Thiết Kế Nội Thất Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Sin
151. Nhân Viên KCS Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Sin
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH May Tứ Đạt
152. Công Nhân Cắt Chỉ Công Ty TNHH May Tứ Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
153. Chủ Quản QC Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
154. Chủ Quản An Toàn Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Guchang Vina Logistics
155. Nhân Viên Hiện Trường Công Ty TNHH Guchang Vina Logistics
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ecco
156. Nhân Viên Gia Công QC (QC Outsourcing Staff) Ecco
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
157. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planner) Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
158. Nhân Viên Ehs (Ehs Officer) Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Emperor Cruises
159. Nhân Viên Điều Hành Emperor Cruises
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Parker Seal Việt Nam
160. Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Qa Công Ty TNHH Parker Seal Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat