Tìm việc Sản Xuất trong tháng 02/2020 (937 việc làm) - Trang 14

Công ty TNHH Sài Gòn Stec
131. Nhân Viên Kỹ Thuật (Test) Công ty TNHH Sài Gòn Stec
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu - Tavico
132. Nhân Viên Thu Mua Vật Tư Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu - Tavico
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu - Tavico
133. Thực Tập Sinh Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu - Tavico
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu - Tavico
134. Nhân Viên Kinh Doanh Gỗ Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu - Tavico
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
135. Chuyên Viên ISO Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam
136. Nhân Viên Phòng Sản Xuất Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Eight Four Collective
137. Quản Lý Bán Hàng & Tiếp Thị (Group Sales & Marketing Manager) Eight Four Collective
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
138. Nhân Viên Hse Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn An Phát Holdings
139. Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
140. Tổ Trưởng Kiểm Tra Chất Lượng (Qa Leader) Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Hapro
141. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Hapro
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
142. Nhân Viên Qa Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
143. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
144. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
145. Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
146. Nhân Viên Phân Tích Hóa Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Mạng Trực Tuyến Việt Sin
147. Kỹ Sư Nông Lâm Nghiệp Công Ty CP Mạng Trực Tuyến Việt Sin
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn An Phát Holdings
148. Nhân Viên Phòng Lab Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Tập Đoàn An Phát Holdings
149. Nhân Viên QC Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Aqua Pharma 5way
150. Nhân Viên RD Công Ty TNHH Aqua Pharma 5way
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat