Tìm việc Sản Xuất trong tháng 01/2020 (922 việc làm) - Trang 10

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
91. Giám Đốc Sản Xuất Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
92. Chuyên Viên Nghiên Cứu Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Samsin Vina
93. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Samsin Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Samsin Vina
94. Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Samsin Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
95. Trợ Lý Thu Mua (Purchase Assistant) Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
96. Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 46 triệu VNĐ
HAL Vietnam Co.,ltd
97. Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất HAL Vietnam Co.,ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ điện Haeco
98. Quản Lý Chất Lượng Công ty Cổ phần Cơ điện Haeco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Synopex Vina2
99. Kỹ Thuật Viên Công Đoạn FPCB Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
100. Kỹ Thuật Viên Phát Triển Sản Phẩm Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Texon Vietnam
101. Nhân Viên Data (Cable Assy) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
102. Kỹ Thuật Viên Thông Số Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
103. Giám Sát Viên Giải Trí Và Sự Kiện (Supervisor, Entertainment And Events) Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
104. Phó Phòng Kỹ Thuật Công Đoạn FPCB Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty ActRo VINA
105. Chủ Nhiệm Iqc Công ty ActRo VINA
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mathnasium Việt Nam
106. Quản Lý Trung Tâm Mathnasium Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Đào Tạo Anh Vũ
107. Quản Lý Điều Hành Thẩm Mỹ Viện Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Đào Tạo Anh Vũ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mộc Lục
108. Quản Lý Kỹ Thuật Mộc Gia Dụng Công ty TNHH Mộc Lục
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
109. Giám Sát Chung Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
110. Nhân Viên M&E Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat