Tuyển dụng 1707 việc làm Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 10

  1. JobsGO
  2. /
  3. Việc làm
  4. /
  5. Tuyển dụng 1707 việc làm Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 10
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
91. [Bình Dương] Quản Lý Chất Lượng Qc_Kim Loại Hoặc Thép Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    09/08/2019
  • Mức lương:
    12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
92. Nhân Viên R&D Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    08/08/2019
  • Mức lương:
    6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
93. Nhân Viên R&D Mảng Thực Phẩm (Fresher) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    08/08/2019
  • Mức lương:
    6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
94. Nhân Viên Qa/Qc Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    08/08/2019
  • Mức lương:
    9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
95. Nhân Viên Qc/Qa (Iso/Ts 16949) _Đồng Nai Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    07/08/2019
  • Mức lương:
    10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
96. [Đồng Nai] Phó Phòng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    02/08/2019
  • Mức lương:
    20 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
97. Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    27/07/2019
  • Mức lương:
    12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
98. Nhân Viên Qa/Qc (Qc/Qa Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    26/07/2019
  • Mức lương:
    10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
99. [Đồng Nai] Chuyên Viên Qc/Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    26/07/2019
  • Mức lương:
    10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
100. Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    23/07/2019
  • Mức lương:
    11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
101. Kiểm Soát Sản Xuất (Production Control) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    23/07/2019
  • Mức lương:
    10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
102. Phó Phòng Dịch Vụ Hậu Mãi - Mảng Phụ Tùng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    21/07/2019
  • Mức lương:
    18 - 22 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà VNPT
103. Giám Sát Trung Tâm Điều Hành Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà VNPT
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    24/07/2019
  • Mức lương:
    8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà VNPT
104. Giám Đốc Tòa Nhà Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà VNPT
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    17/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà VNPT
105. Giám Đốc Dự Án Kiêm Kỹ Sư Trưởng Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà VNPT
  • Địa điểm:
    Hà Nội...
  • Thời hạn:
    17/07/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng  (TMI Việt Nam)
108. Nhân Viên Quy Trình Sản Xuất Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    10/08/2019
  • Mức lương:
    8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng  (TMI Việt Nam)
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng  (TMI Việt Nam)
110. Nhân Viên Đặt Nguyên Phụ Liệu May Mặc Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    18/07/2019
  • Mức lương:
    8 - 11 triệu VNĐ
Chat