Tuyển dụng 2224 việc làm Quảng cáo/Marketing/PR trong tháng 06/2019 - Trang 9

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 2224 việc làm Quảng cáo/Marketing/PR trong tháng 06/2019 - Trang 9
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
81. [Quận 2] - Marketing Manager Bất Động Sản Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
82. Quản Lý Marketing (Marketing Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
83. [Quận 7] - Marketing & Sales Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  16 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
84. Nhân Viên Sales & Marketing Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  17 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Phúc
85. Nhân Viên Phát Triển Kênh Youtube Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP bất động sản Highland Việt Nam
86. Thực Tập Sinh Marketing Công ty CP bất động sản Highland Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/06/2019
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Eurowindow
87. Nhân Viên Marketing Công ty Cổ phần Eurowindow
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH truyền thông và dịch vụ ViCi Việt Nam
88. Content Marketing (Fulltime) Công ty TNHH truyền thông và dịch vụ ViCi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty DHC Việt Nam
90. Chuyên Viên Digital Marketing Công ty DHC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty DHC Việt Nam
91. Chuyên Viên Content - Mảng Social Media Công ty DHC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty DHC Việt Nam
92. Nhân Viên Chỉnh Sửa Video (Video Editor) Công ty DHC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
93. Nhân Viên Marketing Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Truyền thông Smart Way Việt Nam
94. Nhân Viên Tư Vấn Tổ Chức Sự Kiện Công ty CP Truyền thông Smart Way Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Truyền thông Smart Way Việt Nam
95. Nhân Viên Tư Vấn Tổ Chức Sự Kiện Công ty CP Truyền thông Smart Way Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KN CAM RANH
96. Chuyên Viên Marketing & Đối Ngoại (Marketing &communication Executive (Marcom) CÔNG TY TNHH KN CAM RANH
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
97. Nhân Viên Marketing - Thiết Kế Đồ Họa Công ty Cổ Phần Nhà An Toàn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
98. Nhân Viên Truyền Thông Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
99. Nhân Viên Trade Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 18 triệu VNĐ
Công Ty CP Anova Feed
100. Trưởng Phòng Marketing Công Ty CP Anova Feed
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Chat