Tuyển dụng 2225 việc làm Quảng cáo/Marketing/PR trong tháng 06/2019 - Trang 10

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 2225 việc làm Quảng cáo/Marketing/PR trong tháng 06/2019 - Trang 10
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
93. Nhân Viên Digital Marketing Planner Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
94. Quản Lý Sáng Tạo Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Truyền Thông & Dữ Liệu Sáng Tạo Việt
96. Nhân Viên Quảng Cáo Facebook Công Ty TNHH Truyền Thông & Dữ Liệu Sáng Tạo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Truyền Thông & Dữ Liệu Sáng Tạo Việt
97. Nhân Viên SEO Công Ty TNHH Truyền Thông & Dữ Liệu Sáng Tạo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Truyền Thông & Dữ Liệu Sáng Tạo Việt
98. Nhân Viên Quảng Cáo Google Ads Công Ty TNHH Truyền Thông & Dữ Liệu Sáng Tạo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vận tải Lan Thanh
99. Nhân Viên PR Marketing Tìm Khách Hàng Đi Taxi Công ty Cổ phần Vận tải Lan Thanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại LEKAR GROUP (Miền Bắc)
100. Nhân Viên Content Marketing Công ty Cổ Phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại LEKAR GROUP (Miền Bắc)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VLXD Và Nhà Thông Minh Phú Khang Gia
101. Nhân Viên Điều Hành Maketing Công Ty Cổ Phần VLXD Và Nhà Thông Minh Phú Khang Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
102. Nhân Viên Marketing Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 5 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu
104. Nhân Viên Marketing Online Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu
105. Nhân Viên Marketing Executive Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dành Cho Bé Yêu
106. Trưởng Phòng Marketing Công Ty TNHH Dành Cho Bé Yêu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dành Cho Bé Yêu
107. Nhân Viên SEO Công Ty TNHH Dành Cho Bé Yêu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty cổ phần thương mại NTG
108. Nhân Viên Marketing Online Công ty cổ phần thương mại NTG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
109. Nhân Viên CRM (Marketing HCM) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ và phát triển công nghệ AHT
110. Nhân Viên Content Marketing Creator Công ty cổ phần dịch vụ và phát triển công nghệ AHT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Chat