Tuyển dụng 30 việc làm Quản Trị Rủi Ro tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 30 việc làm Quản Trị Rủi Ro tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
1. Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng - Tổng Đài Thu Hồi Nợ Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
2. Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Gián Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
3. Nhân Viên Điều Phối Nội Bộ (Internal Coordination Officer) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
4. Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Tín Dụng (Credit Risk Analyst) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
5. Giám Sát Phòng Chống Gian Lận Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
6. Chuyên Viên Phòng Chống Gian Lận Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  11 - 18 triệu VNĐ
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
8. Quản Trị Tín Dụng (Credit Admin) Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
9. Chuyên Viên Xây Dựng Mô Hình (Modeler) Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ACBS chi nhánh Đồng Nai
10. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro ACBS chi nhánh Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Lock & lock Việt Nam
11. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty TNHH Lock & lock Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
12. Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
14. Nhân Viên/Chuyên Viên Quản Lý Gian Lận Thẻ Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
17. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
18. Phó Phòng/Trưởng Bộ Phận Quản Lý Rủi Ro Thị Trường Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat