Tuyển dụng 1030 việc làm Nhân Sự/Hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 07/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 1030 việc làm Nhân Sự/Hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 07/2019 - Trang 7
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Phúc Thuận Phát
63. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Phúc Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nhôm Kính Anh Việt
64. Thư Ký Công Trình Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nhôm Kính Anh Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
65. Nhân Viên Hành Chính Hỗ Trợ Thu Nợ Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
66. Nhân Viên Hành Chính Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
67. Nhân Viên Hành Chính Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
68. Nhân Viên Nhập Liệu Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
69. General Admin - B'S Mart Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
70. Trợ Lý Quản Lý (Assistant Category Manager) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty LD Song Thanh Da (Saigon Domaine )
71. Nhân Viên Lễ Tân Công ty LD Song Thanh Da (Saigon Domaine )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dược Hóa Mỹ Phẩm Ukhoe
72. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dược Hóa Mỹ Phẩm Ukhoe
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP
73. Nhân Viên Tuyển Dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TINGROUP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam
74. Trợ Lý Quản Lý Tài Sản (Asset Assistant Manager) Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam
75. Trợ Lý Dự Án Cơ Sở Việt Nam (Base Vietnam Project Assistant) Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH DV ĐT XD Đại Thịnh Vượng
76. Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự Công Ty TNHH DV ĐT XD Đại Thịnh Vượng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Viện máy tính Việt Nam
77. Thực Tập Sinh - Kiến Tập Sinh Viện máy tính Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Viện máy tính Việt Nam
78. Lễ Tân Viện máy tính Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Viện máy tính Việt Nam
79. Quản Trị Product - Marketing Nhập Liệu Viện máy tính Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Viện máy tính Việt Nam
80. Nhân Viên Nhân Sự (HR) Viện máy tính Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat