Tuyển dụng 2 việc làm Quản Trị Mạng tại Hải Phòng trong tháng 11/2019

Công Ty TNHH PHA Việt Nam
1. IT Staff Công Ty TNHH PHA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
2. Nhân Viên IT Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat