Tìm việc Quản Trị Hệ Thống tại Sơn La trong tháng 01/2020 (73 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Cầu Giấy, Hà Nội] Lập Trình Server Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 34 triệu VNĐ
Công Ty Linagora Vietnam
2. Devops Engineer Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
3. Nhân Viên CNTT và Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải pháp kết nối Du lịch Việt Nam
4. Developer Công ty TNHH Giải pháp kết nối Du lịch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [HN/Đà Nẵng] System Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. System Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
7. IT Security Admin IT Risks and Compliance Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
8. IT Security Operations Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nam Từ Liêm - Hà Nội - Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 38 triệu VNĐ
Công ty TNHH công nghệ Niềm Tin
10. Kỹ Sư Hệ Thống IT Công ty TNHH công nghệ Niềm Tin
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Công nghệ ISOFH
11. Quản Trị Hệ Thống Công ty CP Công nghệ ISOFH
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sĩ tấn
12. Nhân Viên IT Công ty TNHH Sĩ tấn
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
13. IT Security Operations Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
14. IT Security Admin IT Risks And Compliance Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina
15. IT Staff Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP ICDL Việt Nam
16. Kỹ Thuật Viên Công ty CP ICDL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô
17. Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Phần mềm VNPT
18. Kỹ Sư Quản Trị Hạ Tầng ICT Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  3 - 10 triệu VNĐ
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
19. SQL Project Support Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
20. Kỹ Thuật Viên SMT Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat