Tuyển dụng 2 việc làm Quản Trị Hệ Thống tại Quảng Nam trong tháng 11/2019

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
1. Supervisor Special Investigation Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
2. Nhân Viên Điều Tra Đặc Biệt (Officer Special Investigation) Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat