Tuyển dụng 1 việc làm Quản Trị Hệ Thống tại Đồng Nai trong tháng 11/2019

Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
1. Nhân Viên IT/Erp Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    24/12/2019
  • Mức lương:
    9 - 14 triệu VNĐ
Chat