Tuyển dụng 30 việc làm Quản Lý Tín Dụng tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 30 việc làm Quản Lý Tín Dụng tại Hồ Chí Minh trong tháng 06/2019
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
1. Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
2. Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Gián Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
3. Nhân Viên Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân Công ty Cổ phần NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
4. Quản Trị Tín Dụng (Credit Admin) Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
6. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
7. Nhân Viên Ngân Hàng Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
8. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
10. Nhân Viên Kiểm Soát Tín Dụng (Credit Control Officer) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
11. Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
12. Quản Lý Dịch Vụ Giao Dịch (Transaction Services Manager) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
15. Nhân Viên Phát Triển Hệ Thống Thẻ Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
17. Chuyên Viên Tín Dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
18. Giám Đốc Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
19. Trưởng Nhóm Thẩm Định Qua Điện Thoại Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
20. Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat