Tuyển dụng 9 việc làm Quản Lý Sản Phẩm tại Hồ Chí Minh trong tháng 11/2019

Byfas Premium Tailoring
1. Digital Team - IT Support Byfas Premium Tailoring
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TinyPulse
2. Senior UI/UX Designer Công ty TNHH TinyPulse
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  40 - 90 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
3. Giám Đốc Ngân Hàng Số Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
4. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm Và Đào Tạo Bảo Hiểm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
NUS Technology
5. Business Analyst NUS Technology
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thuật Tương Lai
6. Nhân Viên Quản Lý Công ty TNHH Kỹ thuật Tương Lai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cạnh Xoắn Ốc
7. Swim.com Assistant Product Manager Công ty TNHH Cạnh Xoắn Ốc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Viscom
8. Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager - PM) Công Ty Cổ Phần Viscom
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần ELCOMPLUS
9. Chuyên Viên Giải Pháp Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần ELCOMPLUS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 35 triệu VNĐ
Chat