Tìm việc Quản Lý Sản Phẩm tại Bình Dương trong tháng 01/2020 (1 việc làm)

Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
1. Nhân Viên Kiểm Phẩm Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    07/03/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat