TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 3 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Bình Thuận trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 3 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Bình Thuận trong tháng 04/2019
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
1. Phó Ban Quản Lý Dự Án - API

Độc lập thực hiện hoặc phối hợp với PTGĐ phụ trách xây dựng trong thực hiện công tác xây dựng kế hoạch triển khai Dự án đảm bảo: Tiến độ, An Toàn, Chất lượng Quản lý các Nhà thầu thi công, TVGS th ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trường Phúc Hải
2. Trưởng Ban Quản Lý Dự Án - truongphuchai

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban quản lý dự án Tổ chức, điều hành, quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc toàn bộ các dự án của công ty một cách hiệu quả hiệu quả. Tham mưu c ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trường Phúc Hải
3. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đầu Tư - truongphuchai

Quản lý thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Thẩm định và giám sát thực hiện quá trình triển khai dự án đầu tư được phân công đảm bảo yêu cầu của Công ty và quy định của Pháp Luật về tiến độ, chi phí ... - [xem chi tiết]

Chat