Tìm việc Quản Lý Dự Án (It) tại Đồng Nai trong tháng 12/2019 (1 việc làm)

Friwo Vietnam Co., Ltd
1. Quản Lý Công Nghệ Thông Tin (IT Manager) Friwo Vietnam Co., Ltd
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    04/01/2020
  • Mức lương:
    23 - 69 triệu VNĐ
Chat