Tìm việc Quản Lý Dự Án (It) tại Đà Nẵng trong tháng 12/2019 (4 việc làm)

Evizi LLC
1. Project Managers (IT Software) Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần V-Next
2. Kỹ Sư Cầu Nối - BrSE Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  46 - 47 triệu VNĐ
3S Intersoft JSC
3. Quản Lý Dự Án (Project Manager) 3S Intersoft JSC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
3S Intersoft JSC
4. Quản Lý Dự Án (Project Managers) 3S Intersoft JSC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat