Tìm việc Quản Lý Dự Án (It) tại Cần Thơ trong tháng 02/2020 (1 việc làm)

Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
1. Nhân Viên Điều Phối Dự Án Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
  • Địa điểm:
    Cần Thơ...
  • Thời hạn:
    31/03/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat