Tìm việc Quản Lý Điều Hành trong tháng 02/2020 (208 việc làm) - Trang 7

Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
61. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công Ty TNHH Jabil Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khăn Việt
62. Trưởng Phòng Kho Vận Công Ty TNHH Khăn Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Upraise Vietnam
63. Quản Lý Khách Sạn Công Ty TNHH Upraise Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần AMORIS
64. Giám Đốc Nhà Máy Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư L.I.F.E
65. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư L.I.F.E
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thực Phẩm Kfood
66. Quản Lý Sản Xuất (Production Manager) Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thực Phẩm Kfood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Odisri Việt Nam
67. Tổ Trưởng Tổ Hoàn Thiện Công Ty TNHH Odisri Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
68. Phó Giám Đốc Hành Chính CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đức Minh
69. Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đức Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mr Hyun
70. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH Mr Hyun
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minano Việt Nam
71. Trưởng Ca Công Ty TNHH Minano Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
72. Lãnh Đạo Khoa Nhật Bản Học Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
73. Lãnh Đạo Khoa Luật Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
74. Lãnh Đạo Khoa Tiếng Anh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
75. Lãnh Đạo Khoa Dược Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
76. Lãnh Đạo Khoa Kế Toán Tài Chính Ngân Hàng Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
77. Lãnh Đạo Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch
78. Nhân Viên Quản Lý P&L ( P&L Manager) Công ty CP Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
79. Lãnh Đạo Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Blue Diamond Hotel
80. Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng Blue Diamond Hotel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat