Tìm việc Python tại Điện Biên trong tháng 01/2020 (39 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Ba Đình, Hà Nội] Python Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] Fresher Ai Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 41 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
3. Nhân Viên CNTT và Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Cầu Giấy] Python Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Phú Nhuận] Automation Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [HN] Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  17 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Hà Nội] Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  23 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
11. AI/ ML/ DL Engineer Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 60 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
12. Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống Cloud Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 45 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
13. Devops Engineer Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
14. Python Developer Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 35 triệu VNĐ
Neos Vietnam International Co., Ltd
15. Python Developer Neos Vietnam International Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Deliveree On-Demand Logistics (Southeast Asia)
16. Python Developer Deliveree On-Demand Logistics (Southeast Asia)
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Deliveree On-Demand Logistics (Southeast Asia)
17. Data Engineers Deliveree On-Demand Logistics (Southeast Asia)
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cinnamon Lab
18. AI Engineering Intern Công Ty TNHH Cinnamon Lab
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
The Kirin Lab
19. Senior React Native Mobile Developer The Kirin Lab
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
20. Kỹ Sư Phần Mềm Sửa Chữa Đĩa Cứng Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
 • Địa điểm:
  Điện Biên
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Chat