Tìm việc Python tại Bắc Kạn trong tháng 01/2020 (41 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Ba Đình, Hà Nội] Python Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] Fresher Ai Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 41 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
3. Nhân Viên CNTT và Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Cầu Giấy] Python Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Phú Nhuận] Automation Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [HN] Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  17 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Hà Nội] Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
9. AI/ ML/ DL Engineer Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 60 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
10. Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống Cloud Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 45 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
11. Devops Engineer Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
12. Python Developer Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 35 triệu VNĐ
Neos Vietnam International Co., Ltd
13. Python Developer Neos Vietnam International Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Deliveree On-Demand Logistics (Southeast Asia)
14. Python Developer Deliveree On-Demand Logistics (Southeast Asia)
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Deliveree On-Demand Logistics (Southeast Asia)
15. Data Engineers Deliveree On-Demand Logistics (Southeast Asia)
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cinnamon Lab
16. AI Engineering Intern Công Ty TNHH Cinnamon Lab
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
The Kirin Lab
17. Senior React Native Mobile Developer The Kirin Lab
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
18. Kỹ Sư Phần Mềm Sửa Chữa Đĩa Cứng Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
19. Devops Engineer (Ruby, Python) Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
20. Technial Leader Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat