Tìm việc Phần Cứng Máy Tính/điện Thoại tại Bình Dương trong tháng 02/2020 (3 việc làm)

Công Ty TNHH Nhựa Cây Trung Bộ Việt Nam
1. [Bình Dương] Nhân Viên IT Công Ty TNHH Nhựa Cây Trung Bộ Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sài Gòn Stec
2. Nhân Viên Phần Cứng - Mạng (IT) Công ty TNHH Sài Gòn Stec
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
3. Nhân Viên IT Phần Cứng Mạng Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat