TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 17 việc làm Oracle tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 17 việc làm Oracle tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2019
Công ty Cổ phần Đồng Tâm
1. Nhân Viên Lập Trình - Đồng Tâm

Lập trình Web mobile app/Mã nguồn mở.Có kinh nghiệm lập trình Java (JEE).Có kinh nghiệm với Eclipse.Database: Oracle, SQL server, MySQL.Web: Java, Php, JSF, CSS, HTML, Javascript (đặc biệt J ... - [xem chi tiết]

KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
2. Trưởng Bộ Phận Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - COM-B

Quản lý thay đổi cấu hình và phiên bản đối với dịch vụ công nghệ.Thiết kế, quy hoạch về CSDL, cài đặt và cấu hình các CSDL, quản trị, tinh chỉnh và giám sát hiệu suất của các CSDL, chẩn đoán và ph ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DIGI-TEXX
3. Lập Trình Back End (Back End Developers) - DIGI-TEXX

Design and develop high performance and high availability services.Produce clean, efficient code based on specifications.Develop unit test for your code.Integrate software components and on-cl ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DIGI-TEXX
4. Lập Trình Fullstack (Fullstack Developer) - DIGI-TEXX

Design and develop UI/UX for the product.Design and develop high performance and high availability services.Produce clean, efficient code based on specifications.Develop unit test for your cod ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Các Mạng lưới Dou Holdings Việt Nam
5. Kỹ Sư Phần Mềm Java (Java Software Engineer) - Dou Networks Vietnam

Will be trained and work on Oracle, Java Spring, Action Script, HTML5, AngularJs.Join one of 2 teams: Product/ Maintenance+ Product: new development projects+ Maintenance: the developed projects w ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Acacy
6. Chuyên Viên Hệ Thống Dữ Liệu Bán Hàng FMCG - Acacy

Quản trị vận hành hệ thống: § Theo dõi vận hành kỹ thuật định kì (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) và kịp thời khắc phục hoặc đưa giải pháp khắc phục sự cố nhằm đảm bảo tính vận hành ổn định nhất của ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Nam Á
7. Chuyên Viên Bộ Phận Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu - Nam A Bank

Tham gia vận hành tất cả Cơ sở dữ liệu Oracle Corebanking, Ebanking và CSDL các Hệ thống khác của Ngân hàng. Các nhiệm vụ khác do Trưởng Đơn vị giao. - [xem chi tiết]

Codix Co., Ltd
8. Lập Trình Viên Java (Java Developer) - Codix

You will Develop new features according to detailed specifications Maintain and improve existing functionalities You need: The interested candidates should submit full applications & curriculum vit ... - [xem chi tiết]

Codix Co., Ltd
9. Lập Trình Viên C - SQL (C And SQL Developer) - Codix

Participate to the development of our finance softwares with C and SQL Analyze client’s requirements Design and develop new features according to detailed specifications - [xem chi tiết]

Công ty DCORP R-KEEPER Việt Nam
10. Nhân Viên Lập Trình Database & Report - DCORP R-KEEPER

Lập trình SQL lấy dữ liệu báo cáo Lập trình SQL tạo cho ETL Thiết kế tiến trình ETL cho việc di chuyển (migrate) và chuyển đổi (transform) dữ liệu Thiết kế biểu mẫu báo cáo, biểu đồ Sử dụng công cụ h ... - [xem chi tiết]

Tìm kiếm liên quan
Chat