Tìm việc Online Marketing tại Hải Phòng trong tháng 04/2020 (208 việc làm) - Trang 8

Công ty TNHH Seongho Tech Vina
71. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Seongho Tech Vina
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Seongho Tech Vina
72. Kỹ Sư Thiết Kế Kỹ Thuật Công ty TNHH Seongho Tech Vina
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Seongho Tech Vina
73. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Seongho Tech Vina
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
74. Nhân Viên HR ( HR Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
EPE Packaging
75. Nhân Viên Thiết Kế Sản Phẩm EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam
76. Tư Vấn Tour Du Lịch Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần AB LAND
77. Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Công Ty Cổ Phần AB LAND
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH COMTEC
78. [Hải Phòng] Giám Sát Nhà Hàng Hải Sản Công Ty TNHH COMTEC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH COMTEC
79. Phó Giám Sát Nhà Hàng Hải Sản Công Ty TNHH COMTEC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
LOGIVAN Technologies Pte
80. Chuyên Viên Kinh Doanh LOGIVAN Technologies Pte
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Toda Việt Nam
81. Kỹ Sư Giám Sát Thi Công – Xây Dựng Công Ty TNHH Toda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
82. Nhân Viên Kỹ Thuật IT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
83. Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
84. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
85. Nhân Viên QC/QA Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
86. Nhân Viên Qa (Qa Staff) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
87. Kiểm Soát Sản Xuất (Production Controler) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
88. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
89. Kế Toán Kho Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
90. Nhân Viên Thu Mua (Purchase Staff) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat