Tìm việc Nhập Liệu tại Hà Nội trong tháng 01/2020 (4 việc làm)

Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
1. Nhân Viên CNTT và Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
2. Nhân Viên Nhập Liệu Báo Cáo Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất Động Sản Queen Land
3. Nhân Viên Hành Chính Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất Động Sản Queen Land
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
4. Nhân Viên Lễ Tân Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat