Tuyển dụng 326 việc làm nhanh tại Hải Phòng trong tháng 08/2019 - Trang 9

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 326 việc làm nhanh tại Hải Phòng trong tháng 08/2019 - Trang 9
MegaCEO Group
81. Trưởng Phòng Kế Hoạch (Planning Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
82. Giám Sát Kho (Warehouse Supervisor) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
MegaCEO Group
83. Kỹ Sư Điện M&E (Lighting Design Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  28 - 35 triệu VNĐ
MegaCEO Group
84. Kỹ Sư Công Đoạn MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
MegaCEO Group
85. Phó Phòng Chất Lượng (QC Assistant Manager ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
MegaCEO Group
86. Trưởng Nhóm Chất Lượng (QC Team Leader) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
87. Nhân Viên An Toàn Lao Động Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
MegaCEO Group
88. Nhân Viên QC Công Đoạn MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
89. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
90. Environmental Officer/Technician Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
MegaCEO Group
91. Trưởng Phòng Mua Hàng (Purchasing Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH CAP VINA
92. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH CAP VINA
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
93. Giáo Viên Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
94. Nhân Viên Hành Pháp (Legal Executive) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
95. Kỹ Sư Trưởng (Chief Engineer) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
96. Cán Bộ Pháp Lý (Legal Officer) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
97. Nhân Viên Tái Định Cư (Resettlement Staff (Land Procedures) ) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Instanta Việt Nam
98. Nhân Viên Thương Hiệu (Brand Manager) Công ty TNHH Instanta Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Kiểm Toán Anh
99. Trợ Lý Kế Toán Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Kiểm Toán Anh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Kiểm Toán Anh
100. Chủ Nhiệm Kế Toán – Kiểm Toán Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Kiểm Toán Anh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat