Tuyển dụng 347 việc làm nhanh tại Hải Phòng trong tháng 08/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 347 việc làm nhanh tại Hải Phòng trong tháng 08/2019 - Trang 2
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
12. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự ( HR - Ga Senior Staff ) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
13. Kế Toán Thuế Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
14. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Production Staff ) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
15. Kỹ Sư Sản Xuất ( Process Engineer ) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
16. Nhân Viên Thu Mua ( Procurement Staff ) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
17. Kỹ Sư Giới Thiệu Sản Phẩm (New Production Introduction Engineer) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
20. Kĩ Sư Điện Phòng An Toàn ( Electrical Engineer) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
21. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa Engineer ) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và nguồn nhân lực Promanning
22. Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và nguồn nhân lực Promanning
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và nguồn nhân lực Promanning
23. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và nguồn nhân lực Promanning
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Tnhh Thương Mại V24H
24. Nhân Viên Chăm Sóc Fanpage Công Ty Tnhh Thương Mại V24H
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Tnhh Thương Mại V24H
25. Nhân Viên Bán Hàng Viettel Công Ty Tnhh Thương Mại V24H
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thực phẩm Rau Tím
26. Nhân Viên Sơ Chế Công ty Cổ phần Thực phẩm Rau Tím
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thực phẩm Rau Tím
27. Nhân Viên Bán Hàng Công ty Cổ phần Thực phẩm Rau Tím
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thực phẩm Rau Tím
28. Kế Toán Kho Công ty Cổ phần Thực phẩm Rau Tím
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
29. [Hải Phòng] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Guo Xiang Hải Phòng
30. Công Nhân Công Ty TNHH Guo Xiang Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat