Tìm việc Nhân Sự/hành Chính tại Hải Dương trong tháng 12/2019 (5 việc làm)

Công Ty TNHH Shinheung Vina
1. Thư Ký/Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Shinheung Vina
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
2. Thực Tập Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
3. Nhân Viên Đào Tạo Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shelton
4. Trợ Lý Giám Đốc (Director Assistant) Công ty TNHH Shelton
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shelton
5. Trợ Lý Nhân Sự Nước Ngoài Công ty TNHH Shelton
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Chat