Tìm việc Nhân Sự tại Hà Nội trong tháng 03/2020 (310 việc làm) - Trang 5

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
41. Chuyên Viên Tuyển Dụng Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Infor Việt Nam
42. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Infor Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TamBooks Việt Nam
43. Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH TamBooks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Margram
44. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Margram
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông đô thị (Intracom)
45. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông đô thị (Intracom)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bệnh Viện Hồng Ngọc
46. Giám Đốc Nhân Sự Công Ty TNHH Bệnh Viện Hồng Ngọc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CPTM Địa Ốc 5 Sao Quảng Ninh
47. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty CPTM Địa Ốc 5 Sao Quảng Ninh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty CPTM Địa Ốc 5 Sao Quảng Ninh
48. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty CPTM Địa Ốc 5 Sao Quảng Ninh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
49. Thực Tập Sinh C&B Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Công ty TNHH Friendship Sài Gòn
50. Nhân Viên Tuyển Dụng- Đào Tạo Công ty TNHH Friendship Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Sơn
51. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH 1C Việt Nam
52. Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp Phát Triển Phần Mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Hoàng Đạt
53. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Hoàng Đạt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
JELLYFISH Education Việt Nam
54. Chuyên Viên Tuyển Dụng JELLYFISH Education Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Just-In-Time Solutions
55. Chuyên Viên Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Just-In-Time Solutions
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu
56. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Hoàng Đạt
57. Nhân Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Hoàng Đạt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
58. Giám Đốc Nhân Sự Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 50 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
59. Chuyên Viên Nhân Sự Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Quảng cáo Cổng Việt Nam
60. Cộng Tác Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Quảng cáo Cổng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat