Tìm việc Nhân Sự tại Hà Nội trong tháng 03/2020 (310 việc làm) - Trang 3

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE
21. Chuyên Viên Chế Độ Chính Sách (C&B) Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE
22. Chuyên Viên Chế Độ Chính Sách (C&B) Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khoáng Sản FLC STONE
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bos
23. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bos
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Trung Thành
24. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Trung Thành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
25. Chuyên Viên Đào Tạo Khối Trung Tâm Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
26. Chuyên Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
27. THPT, Nhân Viên Tư Vấn Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
28. [HN15] Lễ Tân Viettel - Keangnam Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
29. [HN15] Lễ Tân Văn Phòng Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
30. [Hn12] Viettel - Tổng Đài Viên Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
31. [HN15] Trưởng Nhóm Telesales Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
32. [HN15] Trưởng Nhóm Telesales Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH DP Harifo
33. Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH DP Harifo
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
34. [HN1] Nhân Viên Văn Phòng Đánh Giá Chất Lượng Khách Hàng Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
35. [HN1] Nhân Viên Văn Phòng Đánh Giá Chất Lượng Khách Hàng CMC Telecom Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
36. [HN1] Nhân Viên Văn Phòng Tiếp Nhận Ý Kiến Khách Hàng VTVcab Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Liên Thái Bình
37. Nam Nhân Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Công Ty TNHH Liên Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bestbaby Việt Nam
38. Nhân Viên Nhân Sự Công Ty TNHH Bestbaby Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC HẢI
39. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC HẢI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần YGO Việt Nam
40. Thực Tập Nhân Sự Công ty cổ phần YGO Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  3 - 4 triệu VNĐ
Chat