Tìm việc Nhân Sự tại Hà Nội trong tháng 01/2020 (207 việc làm) - Trang 10

Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
91. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VHRS
92. Recruitment Consultant Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
93. Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
94. Thưc Tập Sinh Nhân Sự Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn An Phát Holdings
95. Chuyên Viên Đào Tạo Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
96. Chuyên Viên Tuyển Dụng Cao Cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
97. Chuyên Viên Quản Lý Đào Tạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Rosaliza
98. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Khách Sạn Rosaliza
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Fecon
99. Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Fecon
100. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
101. Phó Phòng HRBP Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
102. Trưởng Phòng Chính Sách Tiền Lương Và Đãi Ngộ Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
103. Trưởng Phòng Chiến Lược Phát Triển Tổ Chức Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
104. Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
105. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
106. Nhân Viên Bảo Lãnh Thanh Toán Bảo Hiểm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
107. Chuyên Viên Đào Tạo (Phòng Tổng Đài/CSKH) Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
108. Chuyên Viên KPI Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Rạp Chiếu Phim Beta Cineplex
109. Chuyên Viên Tuyển Dụng Rạp Chiếu Phim Beta Cineplex
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Rạp Chiếu Phim Beta Cineplex
110. Thực Tập Sinh Phòng Nhân Sự Rạp Chiếu Phim Beta Cineplex
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat