TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 3 việc làm với từ khóa tim viec nhan su tại Cà Mau

Công Ty Cổ Phần VHRS
1 . Phó Tổng Giám Đốc - VHRS

1. Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc theo phân công của Ban Điều hành, bản phân cấp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về các hoạt động thuộc lĩnh vực đ ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần VHRS
2 . Tổng Giám Đốc - VHRS

1.Quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua hoàn chỉnh quy chế, nề nếp quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý và phát triển tốt nguồn vốn của Công ty. 2.Điều hành thực hiện ... - [xem chi tiết]

Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
3 . Giám Đốc Ban Quản Lý TTTM - VinGroup

quản lý hoạt động kinh doanh, vận hành TTTM đảm bảo chỉ tiêu kinh doanhLẬP KẾ HOẠCH Xây dựng chương trình hành động hàng năm cho Ban quản lý.Xây dựng các kế hoạch vận hành định kỳ hàng năm của Ba ... - [xem chi tiết]