Tuyển dụng 2033 việc làm Nhân Sự/hành Chính trong tháng 11/2019 - Trang 14

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
133. [HN13] Nhân Viên Văn Phòng - Viettech88 Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
134. [HN13] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
135. [VTV] Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Đài Truyền Hình Việt Nam Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
136. [VTV] Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Đài Truyền Hình Việt Nam [ACM] Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
137. [Hàng Không] Chuyên Viên Tiếp Nhận Cuộc Gọi Hỗ Trợ Hàng Không [ACM2] Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
138. [Hàng Không] Chuyên Viên Hỗ Trợ Hàng Không [ACM1] Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
139. [Viettel Hà Nội] Chuyên Viên Tiếp Nhận Cuộc Gọi Line 198 [Acm1] Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
140. [Viettel Hà Nội] Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Line 198 [Acm2] Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Voi Trắng
144. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Voi Trắng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
145. Nhân Viên Hành Chính Kiêm Quản Lý Bếp Ăn Tập Thể Công Ty Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
146. [Hn17] Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel line 198 (2) Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
147. [HN15] Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 2 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
148. [HN17] Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel Line 198 (3) Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
149. [HN17] Chăm Sóc Khách Hàng - Tập Đoàn CMC Telecom Việt Nam (2) Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE
150. Trợ Lý Hành Chính Văn Phòng Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat