Tìm việc Nhân Sự/hành Chính tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020 (719 việc làm) - Trang 13

Công Ty TNHH Jellyfish Hr
121. Cố Vấn Việc Làm (Career Advisor (Recruitment Consultant/External Recruiter) ) Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon
(Dây Sợi Rồng Á Châu)
122. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon (Dây Sợi Rồng Á Châu)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH sản xuất mặt nạ tươi Xinh Lắm Cơ í
123. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH sản xuất mặt nạ tươi Xinh Lắm Cơ í
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
124. Recruiter - Employer Branding Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH HCSP
125. Nhân Viên Văn Phòng Công ty TNHH HCSP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Suido Kiko Việt Nam
126. Quản Lý Đào Tạo (Training Manager) Công Ty TNHH Suido Kiko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  21 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát Minh Vượng
127. Nhân Viên Nhân Sự Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát Minh Vượng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hella Việt Nam
128. Trợ Lý Nhóm GE (GE Team Assistant) Công Ty TNHH Hella Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
129. Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sài Gòn Smile
130. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty TNHH Sài Gòn Smile
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH EF Education First
131. Thực Tập Bộ Phận Thị Thực Công ty TNHH EF Education First
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Khoa
132. Trưởng Phòng Kinh Doanh Otc Công Ty Cổ Phần Dược Khoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH XD N.T.S.C
133. Nhân Viên Lễ Tân Công ty TNHH XD N.T.S.C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Phong Hải Kim
134. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty CP Phong Hải Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Tư Vấn Du Học Đại Thiên Sơn
135. Tư Vấn Du Học Công Ty Tư Vấn Du Học Đại Thiên Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
136. Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
137. Sale Admin Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon
(Dây Sợi Rồng Á Châu)
138. Chuyên Viên Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon (Dây Sợi Rồng Á Châu)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Cơ Khí NCM
139. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ Phần Cơ Khí NCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon
(Dây Sợi Rồng Á Châu)
140. Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon (Dây Sợi Rồng Á Châu)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat